Bilgi Almak İstiyorum

Adınız  
E-posta    
Telefon  
Konu  
İleti  
Detaylı Bilgi İçin
Etik Anlayışımız Ve Standartlarımız

LIVCON, insanı en önemli değer olarak kabul eder. Kişinin gelişimi için kendi branşında her türlü çabayı göstererek özgün, yetkin ve yeterli bireyler oluşmasını sağlamak adına çalışmalar yapar. Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme içinde, toplumun tümü için değer yaratmayı, faaliyet gösterdiği alanlarda Türkiye’nin ve Dünya’nın ilk tercihi olmayı hedeflemiştir.

Bu bağlamda LIVCON bu metni oluşturan politika ve prensipleri belirlemiş kurum kültürünü, ve eğitim kalitesini garanti altına almayı amaçlamaktadır.

Değerlerimiz


LIVCON iş arkadaşlarının, öğrencilerinin ve profesyonellerinin söylemek istediklerini, kim olduklarından bağımsız olarak dinler, dikkate alır, saygı duyar ve kendisi içinde aynı davranışları bekler.
LIVCON sahip olduğu yetkinlikler ve donanım ile karşısındaki kişilerde güven yaratır. Yetki ve sorumluluk verdiği kişilere güvenir.
LIVCON içeriği olan konuları ve mesleğini tutku ile yerine getirir ve işine tutku ile bağlıdır.
LIVCON iş birliğinde bulunduğu tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit uzaklıktadır. Tüm kişiler LIVCON’ un fırsat eşitliğinden aynı ölçüde yararlanırlar.
LIVCON kişisel gelişim sektörü ile ilgili kurumsal bilgileri, çalışanları, iş ortakları, profesyonelleri ve diğer menfaat sahipleri ile gizlilik prensibi doğrultusunda net bir biçim de paylaşır. Bu bilgilerin ulaşılabilir özellik taşımasını sağlar. LIVCON’lu düşüncelerini de aynı açıklık doğrultusunda ortaya koyar.
LIVCON, profesyonellerinin, personelinin ve öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini uygun ve yapıcı olarak her ortamda ifade edebilmesini sağlamayı hedefler.


Eğitim Başarı Kriterleri


Katılımcılar eğitimlerinin üç aşamasında da eğitmenler ve süpervizörler tarafından değerlendirmeye tabii tutulurlar. Bu değerlendirmelerdeki başarı kriterleri aşağıdaki gibidir.

UWS (Uygulamalı Workshop)

Teknik uygulamaların gerçekleştirildiği bu eğitimde, eğitmenler katılımcıları BWS’ye hazırlar, uygulama becerileri üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirmezler.

UWS'de teorik bilgiler yazılı sınav ile değerlendirilir. Bu sınav toplam eğitim başarı kriteri için gereken puanın %30’unu oluşturur. Yeterli başarıyı elde edemeyen katılımcılar 2. UWS’de tekrar yazılı sınava tabi tutulurlar.

BWS (Bütünsel Workshop)

Bütünsel Workshop'larda, eğitimin tüm aşamalarını bir seans örneğinde gerçekleştiren adayların performansı eğitmen tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme, eğitim başarı kriterinin %70’ini oluşturur. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar bir sonraki adıma yönlendirilirken, yeterli başarıyı elde edemeyen öğrenciler tekrar UWS'ye katılırlar.

Workshop Sonrası Task Süreci

Bu aşamada katılımcıların 12 kişi ile gerçekleştirdikleri örnek seanslar LIVCON süpervizörleri tarafından kontrol edilir. Seanslardan biri için çekilen video ise eğitmenler tarafından değerlendirilir.

Yeterli başarıyı elde edemeyen seans olması durumunda, seanslar aday tarafından tekrarlanır ve tekrar kontrol sürecinden geçer.

Şikâyet Kabul Politikamız

www.livcon.com.tr adresi üzerinden iletişim formu dolduran veya LIVCON çağrı merkezini arayan herkes LIVCON’a yönelik şikayet ve/veya isteklerini bildirebilir. Bu iletişim kanalları ile toplanan bilgiler LIVCON Genel Müdürlüğünde toplanır. İlgili ayrıştırmalar yapılarak teknik destek için IT Departmanına, eğitim süreçleri ile ilgili Eğitim Departmanına, genel içerik bilgilendirmesi için Satış Departmanına, ödemeler ile ilgili ise de Finans Departmanına iletilir. Burada sorunların ilgili yetkililer tarafından çözümlenmesi amaçlanırken departman müdürlerinin de süreci kontrol etmeleri beklenir.

Tüm departmanlarda şikayetler iki gün içerisinde değerlendirilir ve şikayet sahibine konu ile ilgili dönüş yapılır.

İtiraz Kabul Politikamız

Katılımcılarımız, programları süresince tüm itirazlarını süpervizörlere iletirler ve itiraz mekanizması süpervizörler tarafından işletilir. Katılımcılar yüz yüze bir görüşmede, posta, e-posta yoluyla, telefon açarak hatta SMS atarak dahi itirazları iletebilirler.

İç denetim Prosedürlerimiz

LIVCON’da iç denetim sürekliliği Öğrenciler, Süpervizörler ve Eğitmenler arasında eğitim sürecinin bir parçası olan formlar ile sağlanır. LIVCON iç denetim sorumlusu ise tüm bu akışı denetlemekle mükelleftir.