Bilgi Almak İstiyorum

Adınız  
E-posta    
Telefon  
Konu  
İleti  
Detaylı Bilgi İçin

Quantum Activist ile Quantum’un gizli şifrelerini çöz!

LIVCON Quantum Activist Eğitimi ile sertifikalı bir Quantum Activist ol.

Quantum Activistler; sınırlayıcı bireysel problemleri sınırsız hayat çözümlerine dönüştürmeyi, seçilen gerçekliklerin özelliklerini tasarlamayı, kişisel enerji alanımızı pozitif – serbest – yaratıcı yöne çevirmeyi, fiziksel dünyamızın sınırlarını aşmayı, iletişim ve ikna konusunda Quantum’un gücünden yararlanmayı, insanları “hapseden” dogmatik algıları yavaşça kırmayı bilen kişilerdir.

LIVCON Quantum Aktivist Eğitimi ile, sınırlayıcı bireysel problemleri sınırsız hayat çözümlerine dönüştüren, önemli bir problem çözme stratejisi olan Quantum deneyiminin yedi açısından faydalanılabilir, Practitioner yetkinliğinin tamamını tek bir beceride toplayarak uzmanlığını geliştirebilirsin.

Quantum ile tanıştın peki şimdi evrenin bu müthiş mucizesini daha ileriye taşımak ister misin? Kişisel enerji alanını pozitif yöne çevirmek ve hayatının her alanında bu tekniği yaşam biçimi haline getirmek ister misin? Kişisel enerji alanındaki tüm sorunlardan arınmak ve pozitif mükemmellik ile tanışmak için LIVCON Quantum Activist eğitimi alarak Quantum farkındalığını yaşamının her evresine taşıyabilir ve başkalarının da quantum mucizelerinden yararlanmasını sağlayabilirsin.

LIVCON Quantum Activist Eğitiminde Neler Var?

12 modelden oluşan Quantum Activist eğitimi ile Quantum’u derinlemesine uygulamalar ile öğreneceksin.

Quantumun yedi açıdan oluşan deneyimlerinin her birini, artan farkındalık seviyesindeki kendi boyutlarında keşfedebilirsin. Practitioner becerilerinin tamamını tek bir beceride toplayan “gözlemci-yaratıcı” pozisyonu ile etkin şekilde çalışarak bu alanda uzmanlık kazanabilirsin. Quantum deneyiminin yedi açısının her birini yalnızca doğrusal “seviyede” değil, her birini deneyimin artan farkındalık seviyesindeki kendi boyutlarında keşfedebilirsin. Quantum Yaratımı sürecini kullanarak seçilen gerçekliklerin özelliklerini tasarlayabilir, Quantum merceği altında karşılaşabileceğin zorluklarla nasıl baş edileceğini öğrenebilirsin. Bunun sonucunda quantum algısı belirteçlerinin deneyimsel özelliklerini, kendin için daha tatmin edici ve faydalı yaşam deneyimi yaratmak adına kullanmayı öğrenmiş olursun.

Kişisel enerjiyi harekete geçirme sayesinde enerji alanındaki her türlü engelden arınmak ve bu enerjiyi pozitif, serbest ve yaratıcı yöne çevirmek de senin elinde olacak ve böylece kişisel enerjinin yönünü tamamen değiştirebilir, bu enerjini yaşamında arzuladığın pozitif özelliklere odaklayarak güçlü ve sağlam bir “odak alanı” oluşturabilirsin. Bu eğitim sayesinde kuşaklararası enerjideki engelleri kaldırmak ve gelecekten geçmişe hayatındaki enerji düzenlemelerine çıkan yolları değiştirmek de yine senin elinde olacak. Paralel gerçeklerden faydalanma ile mevcut fiziksel dünyanın sınırlarını aştığında dünyanın tüm kapıları sana açılacaktır. Algısal alan-zaman üzerinde Quantum alanında erişebileceğin kaynakların enerjik izlerini bir araya getirebilirsin. Alacağın eğitim ile algısal sınırlamalardan, travmatik hayat tecrübelerinden, negatif anılardan ve diğer kişisel zorluklardan çok boyutlu varlık potansiyeline erişerek arınabilirsin.

Quantum yönlü iletişimi kullanarak kendini ve başkalarını ikna etmeyi ve etkilemeyi öğrenip Quantum gücünü günlük hayatına dâhil edebilirsin. Günlük iletişiminde işlemiş yanlış gerçekliklerin algısal sınırlarına karşı koyarak alışılagelmiş dilsel engelleri aşarak bireyleri gözlemci-yaratıcı rolü gücüne girmekten alıkoyan Aristocu ve Newtoncu yapıları kırabilirsin. LIVCON Quantum Activist metaforu ile birlikte hipnozun 14 temel dinamiğini kullanarak yeni algı ve farkındalık seviyesinde güçlü ve değişimci iletişim kurabilmek için alternatif dilsel gerçeklikler oluşturabilirsin.

Hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde güçlü dönüşümler başlatabilir, konuşma esnasında, Quantum farkındalığı bakış açısıyla kişileri kibarca sorgulayabileceğin bir dizi strateji ile, algı ve inançlara karşı çıkıp kişileri içinde bulundukları sınırlardan ve katılıktan çıkartarak İnsanları “hapseden” dogmatik algıları yavaşça kırabilirsin. İletişimsel “zihin çizgilerinin” gücü ile Quantum metaforu gücünü birleştirerek insanları sınırlara, güçsüzlüklere ve eksikliklere “hapseden” en katı zihniyetleri bile yıkabilirsin.

Quantum Aktivist olma sırası sana gelecek. Tüm öğrendiklerini fikirlerin kolaylaştırılmış dönüşümünde birleştirip daha iyi bir dünya arayışı içinde olan diğer kişilerle yapacağın pozitif iletişimlerde fikir, görüş ve farkındalık alışverişi ile pozitif soysal değişikliği ilerletmeyi öğrenerek kelimenin tam anlamıyla bir ‘activist’ olabilirsin. Sana katılan birlik, öz ve enerji farkındalığını kendine ve başkalarına aktararak ilişkilerde kişisel sakinlik, uyum ve toplumlarda ilerleme yaratmayı öğrenebilirsin. Zihnindeki yön değişimi ve Quantum ilkelerini anlayarak gelişen düşüncelilik uygulaması ile kişisel, toplumsal ve küresel zenginlik yaratabilirsin.

LIVCON Quantum Activist Modelleri Nelerdir?

Quantum Kabul Modeli; bu model, sınırlayıcı zihinsel ve duygusal düşünce şekillerinden “sıyrılmanın” mantıklı ve çok yönlü yolunu öğretmektedir. Öznel olarak yaratılmış gerçekliklerinin quantum yapısını inceleyerek, kendi üzerindeki etkilerden kurtarmak ve onları değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Quantum Farkındalık Modeli; bu modelin amacı, kim ve ne olduğumuzun özüne varmaktır. Bunu sağlamak için ise; tarafsız bir şekilde çalışılabilecek bir “yer” oluşturulur, gözlem ve farkındalığın başarı katmanlarından geçilir.

Quantum Değerlendirme Modeli; bu model, duygu, düşünce, davranış ya da yaşam şartlarına tepkilerinizi kendi isteğinizle gözlemleyerek yeni bir şekle dönüştürmenize olanak sağlamaktadır.

Quantum Yön Değişimi Modeli; bu modelin amacı kişisel enerjinizin yönünü, algısal enerjinizi, yaşamınızda arzuladığınız pozitif özelliklere odaklayarak güçlü ve sağlam bir “odak alanı” oluşturup değiştirmektir. Tüm psikolojik, zihinsel ve duygusal enerjinizin tamamını negatiften pozitife dönüştüren ve söz konusu duruma çok daha etkin bir şekilde yaklaşabilecek güce sahip olmanıza olanak sağlayan bir uygulamadır.

Quantum Arşiv Modeli; bu modelin amacı, travmatik hayat tecrübelerinden, negatif anılardan ve diğer kişisel zorluklardan, çok boyutlu varlık potansiyeline erişerek arınmayı sağlamaktır. Kişisel “hurdalarınızı” paralel boyutlarda depolamanızı sağlayan bir uygulamadır.
 

LIVCON Learning Academy & Çınaroğlu Kişisel Gelişim Kursalına ait hiç bir eğitim programında insan sağlığına yönelik bir tedavi yöntemi yoktur. Programlar tamamen kişisel gelişim odaklı olup davranış değişimi süreçlerine odaklanmaktır.