Bilgi Almak İstiyorum

Adınız  
E-posta    
Telefon  
Konu  
İleti  
Detaylı Bilgi İçin
Stratejik Liderlik Diploma Programı

Stratejik Liderlik Diploma Programı

Bu program ILM akreditasyon sürecindedir. 

Stratejik Liderlik Diploma Program İçeriğini Buradan İndirebilirsiniz.

Neden Liderlik Diploma Programı
Günümüzde iş dünyasında başarılı olmak, fark yaratmak, yenilikçi olabilmek ve vizyonu yeni dinamiklere göre şekillendirebilmek için yöneticilerin liderlik becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Liderlik araçlarıyla hem takımının performansını arttırabilir hem de sektöre öncülük edilebilirsiniz. 

Nedir Liderlik?

Liderlik, olmayan vizyonu oluşturmaktır. Liderlik strateji çizmektir. Liderlik takımınızdaki üyelerin kendi seçimleriyle sizi takip etmeleri demektir. Liderlik etki alanınızı genişletmektir. Liderlik diğerleriyle tüm dört boyutuyla iletişime geçmektir. Liderlik, korku kültüründen seçim kültürüne geçiş demektir. Liderlik kalıcı motivasyon, sorumluluk ve başarı demektir. Liderlik öncü olmaktır. Liderlik hizmet etmektir. Liderlik diğerlerini güçlendirmektir. Liderlik diğerlerini değerli kılmak için uğraşmaktır. Liderlik geleceği bugüne getirerek çalışanları bu değişime ikna etmektir. Liderlik güven demektir. 

Programın İçeriği; 

Liderliğin tek bir tanımı olmadığı için, liderliği hayata geçirebilmiş etkili liderlerin etkileyici hayat hikayelerini profesyonelce mercek altına alıyoruz. Uluslararası case study olmuş liderleri inceliyor ve fasilite ediyoruz. Liderlik yapabilme araçları olan Duygusal Zeka gibi modelleri uygulamalarıyla deneyimletiyoruz. Liderlik soyut bir model olduğundan ve içinde vizyon oluşturma, strateji, ikna, etkileme, iletişim, farkındalık, geri bildirim, yenilikçilik, performans gibi çok farklı dinamikleri barındırdığından bu süreçlere örnek olabilecek filmler üzerinden farkındalık oluşturuyor ve bu yetkinliklerin oluşabilmesi için araçlar sunuyor ve eğitim boyunca uygulatıyoruz. 

Eğitimci Metin Çınaroğlu'nun 20 yıllık yönetim ve liderlik deneyimi ile Türkiye'deki liderlerle yaptığı özel liderlik röpörtajlarını video çekimleri üzerinden aktif öğrenme seansları yapıyoruz. Film ödevleri veriyoruz. Lider adaylarımıza farkına vardıkları değişiklikleri kendi iş ve özel yaşamlarında uygulamalarını bekliyoruz.

Eğitimin her bölümünde Almanya'dan ithal edilmiş tamamen liderlik için dizayn edilmiş çok özel oyunlar oynatıyoruz. Bu oyunlar takım çalışması, liderlik sezisi oluşturma gibi bir çok yetkinliği kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim kurumu olarak Liderliği sadece teorize etmenin eylemde tek başına başarı getirmeyeceğinin farkındayız. 

Programın akreditasyonu için her modülde bir kaynak kitap üzerinden yazılı sınav olunmaktadır. Ayrıca kredili sisteme göre toplam 38 kredi tamamlanması gerekmektedir. Bu krediler için toplam 12 task verilmektedir. Eğitim esnasında yetkinlik oluşum süreçleri eğitimci ve asistan eğitimciler tarafından gözlenmektedir. Ödev ve geri bildirim sonuçları rapor altına alınmaktadır. 

Liderlik bitmek bilmez bir öğrenme sürecidir. Dünyada hiçbir lider tüm liderlik vasıflarına sahip değildir. Biz LIVCON olarak mükemmel liderler yetiştirmeyi değil kendi döngüsünde daha etkili sonuçlar alacak ve bunu etki alanındakilere de faydalı şekilde uygulama becerisine sahip liderler yetiştirmeyi misyon edindik.
 

Programın faydaları?

Liderliğe bakış açınız değişecek.

Liderlik algınız genişleyecek.

Liderlik bir kas gibidir; bu kasınız gelişecek ve büyüyecek.

Liderlik dinamiklerini ve yetilerini oyunlarla, değişik aktivitelerle eğlenerek gerçek dünyadan kopmadan öğreneceksiniz.

Bir yıla yayılmış öğrenmeyi deneyimleyerek derinlemesine işleyen bu program ile bireysel dönüşüm geçireceksiniz.

Diğer Liderlerle network oluşturacaksınız.

Çalışanlarınızla ilişki ve iletişim seviyeniz artacak.

İnsaları etkileme konusunda ustalaşacaksınız.

İkna etme, sorumluluk verme ve seçerek takip edilme konusunda eşsiz hale geleceksiniz.

Yapacağınız liderlik projeleriyle öğrendiklerinizi iş yerinde uygulama fırsatı bulacaksınız. 

İletişim dinamiklerini öğreneceksiniz, strateji oluşturma ve uygulama süreçlerine hakim olacaksınız.

Karakteristik farkındalığınız gelişerek esneklik ve adaptasyon beceriniz artacak.

Self motivasyonunuz daimi olacak ve diğerlerinin motivasyon unsurlarını okuyarak, müdahele edebileceksiniz.

Sorumluluk değerini aktarabileceksiniz.

Zihinsel haritalarınızda genişlemeler yaşayarak daha zengin filtrelemelere sahip olacaksınız.

Program Kimlere Göre?

Yöneticiler.

Üst Düzey Yöneticiler.

İnsan odaklı çalışma isteğinde olan iş sahipleri.

Liderlik becerisini arttırmak isteyen takım yöneticileri.

Spor Klübü yöneticileri.

Liderlik becerisini arttırmak isteyen siyasetçiler.

Liderlik konusunda danışmanlık ve eğitim vermek isteyenler.

Liderlik konusunda daha etkin olmak isteyen profesyoneller.

Program İçeriğinden Seçmeler 

Problem çözme ve etkili karar verme
Organizasyondaki değişimi ve İnovasyonu anlamak 
Etkili sunmak 
Delege etmek
Liderliği anlamak
Performans yönetimini anlamak
Toplantılara liderlik etmeyi anlamak
Aktif öğrenme modeli ile liderlik kapasitesini geliştirmek
Çalışma takımına liderlik etmek
Etkili bir takım üyesi olmak için kendini geliştirmek
İş yaşamında risk yönetmek
Liderlik modeli geliştirmek 
Lider olarak öz farkındalık geliştirmek 
Lider olarak etkili iletişim kurmak
Strateji geliştirmek 
Strateji modelleri 
Strateji uygulamaları
Lider mentör modeli 
Lider koç modeli
Lider yönetici modeli
Planlama ve gözlemleme 
İşletme iletişimi 
İşletme ilişki yönetimi 

Bu program ILM akreditasyon sürecindedir.