Bilgi Almak İstiyorum

Adınız  
E-posta    
Telefon  
Konu  
İleti  
Detaylı Bilgi İçin
Milli Eğitim Bakanlığı
İnnovasyon Eğitimi 
 
İnovasyon 21. Yüzyılın olmazsa olmaz dinamiklerinden biridir. Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde şirketlerin karlılıklarını sürdürülebilir hale getirebilmeleri için, hem ürün inovasyonlarına hem de şirket politikası haline gelen süreç inovasyonlarına ihtiyaçları vardır. Şirketlerin rekabet dinamiklerine bakıldığında öncü olan, fark yaratanların daha innovatif olduklarını bir çok araştırma ortaya koymuştur. 
 
İnovasyon eğitimi ile hem takım liderlerine innovatif düşünce ve süreç geliştirmeyi hem de takıma innovasyonu iş süreçlerine nasıl aktaracaklarını öğrenme fırsatı vereceksiniz. 
 
İnovasyon Eğitiminin Kurumunuza Faydaları
 
İnnovatif bakış açısı gelişir.
İnnovatif ürün geliştirme algısı oluşur. 
İnnovasyon derinden kavramsallaştırılır. 
İnnovasyon süreçleri öğrenilir. 
İnnovasyon kurum kültürü haline gelir.
Sorgulayan takımdaşlar oluşur.
Geliştiren dönüştüren takım liderleri oluşur.


İnovasyon Eğitim İçeriğini Buradan İndirebilirsiniz.