Bilgi Almak İstiyorum

Adınız  
E-posta    
Telefon  
Konu  
İleti  
Detaylı Bilgi İçin
İş Dünyasında Pozitif Psikoterapi
İş Dünyasında Pozitif Psikoterapi 

Şirketlerin sürdürülebilir başarıları insana olan yatırım ile doğru orantılıdır. 21. yüzyılda insan odaklı yönetim anlayışı, insana yatırım ile gelişen organizasyon yapıları hatta en önemli öz varlığının insan olduğuna inanan ve ona göre iş modelini kurgulayan organizasyonlar gittikçe artmaktadır. 

İnsan doğası gereği duygusal bir varlıktır. Sanayi çağının getirdiği makineyi yönetir gibi, insanı yönetme anlayışı insanın doğasına uygun değildir. İnsan, duygularıyla kendi değerleri ve algılama süreçlerini özgürce seçebilen ve ona uygun yaşama ortamı bulduğunda yaratıcı ve üretken olabilen bir varlıktır. Şirkete değer katabilecek durumlar insanın makina değil insan gibi  yönetilmesine izin verilirse gerçekleşir. Bu da çalışanların iş yerinde de sağlıklı psikolojiye sahip olmaları ile mümkün olur.

Stres, performansın en büyük düşmanıdır. İnsanı özel yaşamı ve iş yaşamı şeklinde iki farklı sosyal ortam ayrımına zorlasak da evde olan birey ile  iş yerinde olan birey aynı kişidir. Kişi işe geldiğinde farklı bir role bürünür ve kendinden uzaklaşır. Kişi kendi değerlerinin ve algıladığının dışında dayatma bir algının hakimiyeti ile iş yerinde varolmaya zorlanırsa motivasyonun da dayatma olması kaçınılmazdır. Kendi algısı ile yaşayamadığı ortamda çalışan birinin içeriden bir öz motivasyon üretmesini beklemek boşunadır. 

Yüzlerce Türk firması ile edindiğimiz bu bilgi ve deneyimleri Psikoloji alanındaki bilgi birikimimiz ile birleştirerek 2 günlük bir Psikoterapi eğitimi tasarımladık. Bu eğitimin ana amacı katılımcının kendi öz farkındalığını yeniden yapılandırmak ve algısını oluşturan, duygularını etkileyen süreçleri öğrenerek üzerinde etkileyebileceği modeller sunmaktır. 

Bu eğitimi uyguladığımız kurumlarda kişilerin daha mutlu, huzurlu ve motive çalıştıklarını fark ettik. Karşılıklı iletişim ve ilişkilerinde daha etkili olduklarını gördük. Organizasyonu ve müşterileriyle daha ileri empati kurabildiklerini öğrendik. Performans değerlendirmelerine olumlu sonuçlar getirdiğinin geri bildirimlerini aldık. 


İş Dünyasında Pozitif Psikoterapi Eğitiminin Şirketinize Faydaları;

Daha mutlu ve verimli takımdaşlarınız olur.
Etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşur.
İletişim çatışmaları azalır.
Takım ruhu gelişir.
Sorumluluk değeri çoğalır.
Müşterilerinize olumlu yansır.