Bilgi Almak İstiyorum

Adınız  
E-posta    
Telefon  
Konu  
İleti  
Detaylı Bilgi İçin
Stratejik Yönetim Danışmanlığı
Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 

Günümüzde ayakta durabilen, sürekli büyüyen şirketler değişime adapte olabilen yapılara sahiptir. Şirketler iş dünyasının gerekliliklerini okuyarak doğru zamanda doğru adımlarla gelişmeli ve değişmelidir. Bu değişim süreci için yeni süreçler yeni bakış açıları öğrenilmelidir. Organizasyon yeniden yapılandırılmalı ve günün koşullarına, şirketin durumuna göre doğru okumalarla etkili adımlar atılmalıdır. Şirketin yönetim anlayışı ve organizasyonu yönetme şekli en stratejik konudur.
 
Yönetim Danışmanlığı, şirketin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir.

Şirketler stratejileriyle geleceği ön görerek ilerleyebilirler. Stratejisi olmayan, öngörüleri olmayan, bir vizyon üzerine inşa edilmemiş ve stratejik planları olmayan şirketler tesadüfi olay ve durumlara göre anlık tepkilerle dengesiz ilerler ya da gerilerler.
 
Starteji, şirketin tüm eylemlerinin soyut dünyada kurgulanması ve işin risk olasılıkların tamamının , daha gerçek dünyada gerçekleşmeden bilinmesidir. Şirketin ana stratejisi ve alt stratejileri vardır. Anlık piyasa durumlarına göre değişen stratejiler olduğu gibi uzun vadeli ve değişmez stratejilerde vardır.
 
Strateji hayata geçirilince anlam bulur. Stratejik düşünme, bulutlu, sisli bir havada, dalgalarla boğuşurken önünü görebilme becerisidir. Bazı şirket sahiplerinde/Ceo'larda bu vardır bazılarında geliştirilmesi gerekir.
 
LIVCON Stratejik Yönetim Danışmanlığı ile şirketin ana stratejisi analiz edilir ve çıkarılır, piyasa ve diğer verilerle yeni strateji oluşturulur ve sisteme adapte edilmesi sürecinde destek olunur.


LIVCON Stratejik Yönetim Danışmanlığı Hizmeti
 
LIVCON yaklaşık yirmi yıllık uluslararası şirketlere verdiği danışmanlık hizmetleri ışığı altında, şirketlere Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık sürecinin üç ayağı vardır.
 
1. Üst düzey yöneticilerle / Ceo ya da yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu ile oluşturulacak yeni vziyon, strateji ve planlar. Ardından bu planları gerçekleştrmek için bugün etkili olacak yeni organizasyon yapısının oluşturulması. Yönetim anlayışı ve işleyişin yeniden tasarımlanması.
 
2. Verimli ve etkili iş ortamının oluşturulmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin kurulması ve yeniden yapılandırılması. Performans sistemi ve etkili insan yönetimi modelinin oturtulması. Gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılması. İnsan kaynağı değişikliklerinin yapılması. Yetkinlik havuzu ve her pozisyondan beklenen yetkinlik kriterlerinin çıkarılması.
 
3. Şirketin kar, büyüme ve verimliliğini arttıracak süreç iyileştirmelerine odaklanarak ihtiyaç duyulan departmanlara veya tüm şirkete eğitim/danışmanlık verilmesi.
 


 
LIVCON Stratejik Yönetim Danışmanlığının Faydaları
 
Şirket hedeflerini bilir.
Yöneticiler ve tüm takım nereye gideceğini bilir.
Vizyon bellidir.
Vizyona gidecek strateji net ve şeffaftır.
Geleceği öngörmesi ile rakiplerden bir adım öne geçilmesi sağlanır.
Yoğun iş temposunda konunun uzmanı ile beyin fırtınaları yapılarak taze bakış açısı kazanılır.
Stratejik düşünme becerisinin yerleşmesi sağlanır.
Organizasyonun stratejik ilerlemesi ve bu süreçten öğrenilmesi sağlanır.
Şirketinizin uzun vadede nereye gitmesini istediğinize karar verirsiniz.
Geleceği öngörür ve vizyonunuzu ona göre belirlersiniz. 
Oluşturulan vizyona uygun bir organizasyon yapısına sahip olursunuz.
Sıkışmış ilerlemeyen ve profesyonel olmayan yönetimden dinamik, yenilikçi ve şeffaf yönetim anlayışına geçersiniz.
Performansa dayalı verimlilik anlayışı ile çalışırsınız.
Verimlilik, büyüme ve kar merkezli bir yönetim anlayışına hakim olursunuz.
İnovasyon, süreç iyileştirmeleri kurum kültürü haline gelir.
Şirket hem daha karlı hemde daha verimli çalışır.
İnsan kayanağını etkili bir şekilde yönetir ve liderlik edersiniz.
Liderlik kurumun kültürüne yerleşir.
Bulunduğunuz sektörlerde fark yaratırsınız.
Markanız yeniden yapılanır ve kurum iletişimi etkili hale gelir.
Şirketiniz patron şirketi olmaktan çıkar ve kendi kendine liderlik edebilecek seviyeye gelir.
İkinci, üçüncü kuşaklar şirkete doğru adapte edilir.
Değerli insan kaynağı şirketin yeni modeline adapte edilir.
Takım ruhu oluşturulur.
Şirketin değerleri her kademede yaşar.
Şirket öğrenen ve kendini geliştiren bir yapı haline gelir.


LIVCON Stratejik Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Kapsamı 
 
LIVCON,  Stratejik Yönetim Danışmanlığı Hizmetine bütünsel bakmaktadır. Hem tasarımı yapmakta hem de tasarımı hayata geçirebilmek için bir çok hizmet ve eğitimi çözüm ortaklarıyla vermektedir. Bu sayede tasarım etkili bir şekilde hayata geçmektedir.
 
LIVCON Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sürecindeki Alanlarımız 
 
Danışmanlık Hizmetleri
Koçluk Hizmetleri
Soft Skills Eğitimler
Liderlik Hizmetleri
Strateji Oluşturma
İnovasyon Toplantıları
Takım Oluşturma Toplantıları
Yönetim Toplantıları
Süreç iyileştirmeleri
İK danışmanlıkları
Performans Sistemleri
Marka Yapılanması Hizmetleri
Kar ve Verimlilik İyileştirme Hizmetleri
 
 
LIVCON Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sürecimiz Nasıl İşler? 
 
1. Şirket okuması yapılır. Analiz çıkarılır.
2. Değişim sunumu yapılır ve üst yönetimden onay alınır.
3. Proje hayata geçirilir ve ara raporlamalar ile üst yönetime bilgilendirme yapılır.
4. Proje sonlandırılır.

Danışmanlık Süreci Hakkında Açıklamaları Buradan İndirebilirsiniz.